Wist u dat

De contributie in 2022 € 44,50 per jaar is? inclusief:

  • Een koekje bij de koffie en soms iets extra’s op de avonden.
  • Een bijdrage aan “lief en leed” en ”het goede doel”.

Wij bij elkaar komen in De Bruisbeek.

U daar zelf voor de koffie moet betalen.

Er niet veel parkeergelegenheid is rondom De Bruisbeek.

Wij mogen parkeren bij De Spar.

Eventuele opzegging van het lidmaatschap vóór 1 november dient te geschieden.
NL24RABO 03367.22.222, het IBAN – nummer van V.C.L. is.

Enkele leden van onze vereniging helpen bij de Ouderensoos en de Zonnebloem.

Het huidige ledenaantal 101 is.

Dat Lucie Hoenderboom onze voorzitter is.

Gonny de website bijhoudt.

Er geen VCL avonden zijn in juni, juli en augustus.

De wijkdames een groepsapp hebben.

Onze gift van € 200,- voor het goede doel in 2022 naar De Bruisbeek gaat.