Wist u dat

In overleg met de wijkdames het bestuur besloten heeft de contributie voor het jaar 2019 te verhogen naar € 44,50 per jaar, inclusief:

  • Koffie ( 2x ) met een koekje en soms iets extra’s op de avonden.
  • Een bijdrage aan “lief en leed” en ”het goede doel”.

Vaker een beroep moet worden gedaan op leden die jonger zijn dan 75 jaar om voor onze leden koffie te zetten en deze aan te bieden.

Eventuele opzegging van het lidmaatschap vóór 1 oktober dient te geschieden.
NL24RABO 03367.22.222, het IBAN – nummer van V.C.L. is.

Enkele leden van onze vereniging  helpen bij de Ouderensoos en de Zonnebloem.

Het huidige ledenaantal  111 is.

Wilma Versluis een reservelijst heeft met koffiedames, voor het geval dat onderling ruilen helemaal niet lukt.

Gerrit en Rieky Waanders de tafels en stoelen voor ons neer zetten en Gerrit Waanders samen met de koffiedames  ze ook weer opruimen.

Dat Annie Hennink na 18 jaar haar taak als wijkdame per 13 maart 2019 overdraagt aan Marika Ploeg

Dat Henriette Wilkes ook wijkdame is geworden

Onze leden in maart  2019  een  éénmalige bijdrage van € 200,-  hebben geschonken  aan ,,De Zonnebloem, afdeling Loenen”.

Dat Liesbeth Rozenhart het voorzitterschap na 9 jaar heeft overgedragen aan Lucie Hoenderboom.