Wist u dat

In overleg met de wijkdames het bestuur besloten heeft de contributie voor het jaar 2019 te verhogen naar € 44,50 per jaar, inclusief:

  • Koffie ( 2x ) met een koekje en soms iets extra’s op de avonden.
  • Een bijdrage aan “lief en leed” en ”het goede doel”.

Vaker een beroep moet worden gedaan op leden die jonger zijn dan 75 jaar om voor onze leden koffie te zetten en deze aan te bieden.

Eventuele opzegging van het lidmaatschap vóór 1 oktober dient te geschieden.
NL24RABO 03367.22.222, het IBAN – nummer van V.C.L. is.

Enkele leden van onze vereniging  helpen bij de Ouderensoos en de Zonnebloem.

Het huidige ledenaantal  114 is.

Hannie van Overbeek  een reservelijst heeft met koffiedames, voor het geval dat onderling ruilen helemaal niet lukt.

Gerrit en Rieky Waanders samen met Harm Kruk de tafels en stoelen voor ons neer zetten en Gerrit Waanders samen met de koffiedames  ze ook weer opruimen.

Dat Dianne Determeijer-Havekes na 5 jaar haar taak als wijkdame per 14 maart 2018 overdraagt aan Hannie Jans-Staal

Dat ook Hetty van Essen na 9 jaar haar taak als wijkdame per 14 maart 2018 overdraagt aan Gonny van der Ruijt

Onze leden in maart  2018  een  éénmalige bijdrage van € 200,-  hebben geschonken  aan ,,Het G voetbalteam van de Loenermark‘’.

Dat sinds maart 2018 Lucie Hoenderboom en Wilma Versluis onze nieuwe bestuursleden zijn