Wist u dat

De contributie in 2020 € 44,50 per jaar is? inclusief:

  • Een koekje bij de koffie en soms iets extra’s op de avonden.
  • Een bijdrage aan “lief en leed” en ”het goede doel”.

Wij vanaf 2020 bij elkaar komen in De Bruisbeek.

U daar zelf voor de koffie moet betalen.

Er niet veel parkeergelegenheid is rondom De Bruisbeek.

Wij mogen parkeren bij De Spar.

Eventuele opzegging van het lidmaatschap vóór 1 oktober dient te geschieden.
NL24RABO 03367.22.222, het IBAN – nummer van V.C.L. is.

Enkele leden van onze vereniging helpen bij de Ouderensoos en de Zonnebloem.

Het huidige ledenaantal 108 is.

Dat Lucie Hoenderboom onze voorzitter is.

Gonny de website bijhoudt.

Constance en Olga in maart 2020 het bestuur verlaten.

Er nog geen opvolging is voor Olga. (secretariaat)

Dit een serieus probleem is binnen het bestuur en voor het voortbestaan van de VCL.

De wijkdames een groepsapp hebben.

Onze leden in maart 2020 een éénmalige bijdrage van € 200,- schenken aan “De vrienden van de Loenense bossen”.