Wijkindeling

De vereniging is verdeeld in wijken, zodat de leden snel onderling contact kunnen hebben. Iedere wijk heeft een eigen wijkdame, zij verzorgt het contact tussen haar dames en het bestuur. 

Wijkdames

Henriette Wilkes
Telefoonnummer: 06-12527225
E-mailadres: tweewee@gmail.com

Joan Bos -Hartung
Telefoonnummer: 055-5052683
E-mailadres: joanhartung53@gmail.com

Hannie Jans-Staal
Telefoonnummer: 055-5052260
E-mailadres: hanniejans@hotmail.com

Wendy Koller-van Breugel
Telefoonnummer: 055-5051209
E-mailadres: wvanbreugel@hotmail.nl

Mieni Janssen
Telefoonnummer: 055-5051197
E-mailadres: mienijanssen@hotmail.com

Riet van Schooten- Modderkolk
Telefoonnummer: 0313-56511
E-mailadres: r.van.schooten@hetnet.nl

Dicky Veldhuis-Zonnenberg
Telefoonnummer: 055-3557903
E-mailadres: l.a.veldhuis@kpnplanet.nl

Jannie Watrin- van Effrink
Telefoonnummer: 055-5051335
E-mailadres: jwatrin@upcmail.nl

Toos Wentink-van Ark
Telefoonnummer: 055-5413227
E-mailadres: hjwentink@hetnet.nl

Marika Ploeg
Telefoonnummer: 055-5051722
E-mailadres: marika@kpnplanet.nl