Bestuur

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Liesbeth Rozenhart
Tel: 0313-651717
in functie tot: 2019 (niet herkiesbaar)

Secretaris: Olga Oudt
Tel: 06 23335313
in functie tot: 2020 (niet herkiesbaar)

2e secretaris: Lucie Hoenderboom
Tel: 055-5053955
In functie tot: 2021 (herkiesbaar)

Penningmeester: Constance de Zanger
Tel: 055-5050321
in functie tot: 2020( niet herkiesbaar

Bestuurslid: Willma Versluis
Tel: 06-42344377
in functie tot: 2021 (herkiesbaar)

E-mailadres: info@vrouwencontactgroeploenen.nl