Bestuur

 

Voorzitter: Lucie Hoenderboom
Tel: 055-5053955
in functie tot: 2021 (herkiesbaar)

Secretaris: Gonny van de Ruijt
Tel: 055-5055053216
In functie tot: 2022 (herkiesbaar)

2e secretaris: 
Vacant

Penningmeester: Anneke Nieuwenhuizen
Tel: 055-5052305
in functie tot: 2023 (herkiesbaar)

Bestuurslid: Willma Versluis
Tel: 06-42344377
in functie tot: 2021 (herkiesbaar)

E-mailadres: info@vrouwencontactgroeploenen.nl